Tag Archives: ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ. ಒಟ್ಟು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ. ಒಟ್ಟು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು [...]

5 Comments