Tag Archives: current bills

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್.! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂತು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ [...]