Tag Archives: Liquor shop bandh for 2 consecutive days

ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಸತತ 2 ದಿನ ಮಧ್ಯದಂಗಡಿ ಬಂದ್!

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗಿದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಎರಡು ದಿನ ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ [...]