Tag Archives: nhai recruitment 2024

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ (NHAI) ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ!  ಒಟ್ಟು 60+ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು! ಈಗಲೇ ಅಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ !

ಗೆಳೆಯರೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ [...]

1 Comment