Tag Archives: Recruitment to various posts in District Court

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ. ಒಟ್ಟು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು [...]

5 Comments