Tag Archives: Shocking news for those who have outstanding current bills.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್.! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂತು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ [...]